Αρχική |Επικοινωνία |Blog & Aνακοινώσεις |Είσοδος Μελών

Αρχική >> Άρθρα με ετικέτα : ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ

Μελέτη για τη λειτουργική αξιοποίηση των έργων ΚτΠ του Γ’ΚΠΣ και τις δυνατότητες αναπτυξιακής αξιοποίησης των ΤΠΕ , April 17th, 2011

Η Ομάδα INFOSTRAG εκπόνησε για την ΚΕΔΚΕ Μελέτη για τη λειτουργική αξιοποίηση των έργων ΚτΠ του Γ’ΚΠΣ και τις δυνατότητες αναπτυξιακής αξιοποίησης των ΤΠΕ.

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η αποτίμηση και αξιολόγηση της αξιοποίησης των έργων ΤΠΕ που έχουν πραγματοποιηθεί στους Δήμους και γενικότερα στην τοπική αυτοδιοίκηση και η διατύπωση προτάσεων πολιτικής για την καλύτερη χρήση τους και γενικότερα για την ουσιαστικότερη αξιοποίηση των ΤΠΕ στους Δήμους με τρόπο που θα οδηγήσει στην αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία τους, στην ουσιαστική βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών/επιχειρήσεων, στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην ενδυνάμωση του ρόλου του δημότη. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις προοπτικές και δυνατότητες αξιοποίησης των ΤΠΕ για την ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και την προστασία και αναβάθμιση του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος.
Μελέτη για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας και υποδείγματα Τεχνικών Προδιαγραφών , March 21st, 2011

Η Ομάδα INFOSTRAG εκπόνησε για την ΚΕΔΚΕ μελέτη με τίτλο Διαμόρφωση της Στρατηγικής Υλοποίησης της ανάπτυξης και αξιοποίησης Ευρυζωνικών Υποδομών από τους Δήμους

Εξ’αιτίας του ότι περίπου το 70% του κόστους κατασκευής των δικτύων οπτικών ινών αφορά έργα πολιτικού μηχανικού (εκσκαφή, κατασκευή χαντακιών κτλ.) ενδείκνυται ιδιαίτερα κάθε Δήμος κατά την υλοποίηση διαφόρων τεχνικών έργων (κατασκευή/συντήρηση δρόμων, δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, φυσικού αερίου κτλ.) να πραγματοποιεί παράλληλη εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών ή έστω των απαραίτητων σωληνώσεων στις οποίες σε επόμενη φάση θα μπούνε οι οπτικές ίνες. Για το σκοπό αυτό, μπορεί κάθε Δήμος να κάνει χρήση των παρακάτω  υποδειγμάτων τεχνικών προδιαγραφών:

Τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή δικτύων οπτικών ινών εντός πόλεων και εγκατάσταση δομημένης οριζόντιας και κάθετης καλωδίωσης οπτικών ινών εντός κτιρίων

Υπόδειγμα Τεχνικών Προδιαγραφών για κενές σωλήνες με σκοπό την μελλοντική χρήση για εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών
12ο Greek ICT FORUM, Αθήνα 5-6/10/2010 , October 11th, 2010

Κατεβάστε την εισήγηση του Γιάννη Καλογήρου με θέμα: «Προϋποθέσεις και Στρατηγικές Κατευθύνσεις Ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας: Ο ρόλος των ΟΤΑ»

Κατεβάστε την εισήγηση του Γιάννη Καλογήρου με θέμα: «Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις ψηφιακές πόλεις/ περιφέρειες»
«Ψηφιακή Σύγκλιση & Ευρυζωνικότητα» Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, 19 Σεπτεμβρίου, 2010 , October 11th, 2010

Ομιλία του Γιάννη Καλογήρου με θέμα: «e-Καλλικράτης: Η πρόκληση των ΤΠΕ . Η Διοικητική Μεταρρύθμιση ως στρατηγική ευκαιρία για τη μετάβαση στον ψηφιακό δήμο και την ψηφιακή πόλη»
Μελέτη για την Ευρυζωνικότητα και Διαδικτυακή Πλαρφόρμα “e-local government forum” , August 28th, 2010

Η Ομάδα Infostrag εκπόνησε για την ΚΕΔΚΕ μελέτη για τη Διαμόρφωση της Στρατηγικής Υλοποίησης της ανάπτυξης και αξιοποίησης Ευρυζωνικών Υποδομών από τους Δήμους.

Επίσης, η Ομάδα Infostrag σχεδίασε και υλοποίησε για την ΚΕΔΚΕ τη διαδικτυακή πλατφόρμα “e-local govrnment forum”, η οποία θα υποστηρίξει τη λειτουργία των θεματικών δικτύων ανταλλαγής γνώσης και κωδικοποίησης της πείρας των στελεχών των δήμων που ασχολούνται με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Δείτε εδώ το κείμενο των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών της πλατφόρμας καθώς και τα δύο τεύχη οδηγιών χρήσης της πλατφόρμας (για το διαχειριστή και τους χρήστες της πλατφόρμας αντίστοιχα).
Το σεμινάριο της Ερμούπολης του 2010 για την Κοινωνία της Πληροφορίας , June 23rd, 2010

Το σεμινάριο της Ερμούπολης του 2010 για την Κοινωνία της Πληροφορίας είχε ως θέμα: “Ψηφιακός Δήμος και Διοικητική Μεταρρύθμιση” και πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Αίθουσα παλιού 1ου Γυμνασίου Σύρου) από την Παρασκευή 9 Ιουλίου έως την Κυριακή 11 Ιουλίου.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο.

Δείτε το Πρόγραμμα και τις Εισηγήσεις του Σεμιναρίου
Μελέτη της Ομάδας με θέμα: “Μοντέλα Διαχείρισης Ευρυζωνικών Υποδομών – Συμβολή της Ευρυζωνικότητας στην Τοπική Ανάπτυξη” , June 29th, 2009

Μελέτη της Ομάδας με θέμα: “Μοντέλα Διαχείρισης Ευρυζωνικών Υποδομών – Συμβολή της Ευρυζωνικότητας στην Τοπική Ανάπτυξη”
Διημερίδα της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. με θέμα:”Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα” , June 12th, 2009

Η εταιρεία “ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) διοργάνωσε διημερίδα με θέμα:”Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα”.

Κατεβάστε το Πρόγραμμα της Διημερίδας

Στη διημερίδα αυτή συμμετείχαν ως εισηγητές και οι Θεόδωρος Καρούνος και Γιάννης Καλογήρου από την Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας του Ε.Μ.Π..
Ο Θεόδωρος Καρούνος παρουσίασε το έργο “Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για Παροχή Υπηρεσιών στο Πολίτη και στις Επιχειρήσεις (Local Government Application Framework-LGAF)” ενώ η εισήγηση του Γιάννη Καλογήρου είχε ως τίτλο “Εναλλακτικά Σχήματα υλοποίησης καινοτόμων ευρυζωνικών έργων (συμπεριλαμβανομένων των συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα): Ο ρόλος των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης”.

Κατεβάστε την παρουσίαση του Θεόδωρου Καρούνου

Κατεβάστε την παρουσίαση του Γιάννη Καλογήρου
Μελέτη Ανάπτυξης Δικτύων FTTx και Τεχνικές Προδιαγραφές , May 14th, 2009

1. Δίκτυα οπτικών ινών μέχρι τους τελικούς συνδρομητές, διεθνείς πρακτικές, επιχειρηματικά μοντέλα και τεχνικές λύσεις

2. Τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή δικτύων οπτικών ινών εντός πόλεων και εγκατάσταση δομημένης οριζόντιας και κάθετης καλωδίωσης οπτικών ινών εντός κτιρίων

3.Yπόδειγμα τεχνικών προδιαγραφών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν δήμοι που κατασκευάζουν δίκτυα αποχέτευσης ή ύδρευσης ώστε να εγκαταστήσουν τις απαραίτητες σωληνώσεις για εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών και αντιπροσωπεύει το 70% του κόστους κατασκευής ενός δικτύου οπτικών ινών, Υπόδειγμα Τεχνικών Προδιαγραφών για κενές σωλήνες με σκοπό την μελλοντική χρήση για εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών
Διημερίδα του Δήμου Κοζάνης “O Δήμος Κοζάνης και η ψηφιακή εποχή” , May 7th, 2009

Η ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας συμμετείχε στην διημερίδα που διοργάνωσε ο Δήμος Κοζάνης με τίτλο “O Δήμος Κοζάνης και η ψηφιακή εποχή” και συγκεκριμένα στην ενότητα “Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση απο την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Πράξη”.

Το πρόγραμμα της συγκεκριμένης ενότητας ήταν το εξής:

1. «Για μια στρατηγική μετάβασης προς τον ψηφιακό δήμο: Βασικές κατευθύνσεις και αναγκαίες προϋποθέσεις»Εισηγητής: Γιάννης Καλογήρου,  Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ.

2. «Σχεδιαστικές αρχές και Τεχνολογικές επιλογές για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και ευρυζωνικών υποδομών»Εισηγητής: Θόδωρος Καρούνος, Ερευνητής ΕΜΠ.

3. «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους δημότες και τις επιχειρήσεις: Μαθήματα από την εμπειρία του lgaf. (local government application framework)», Εισηγητής: Πέτρος Καβάσαλης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

4. «Η λειτουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ στους δήμους», Εισηγήτρια: Βασιλική Καρούνου,  ΕΜΠ.

5. «Αναπτυξιακές επιδράσεις των ευρυζωνικών δικτύων στην τοπική οικονομία και κοινωνία»Εισηγητής: Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, ερευνητής ΕΜΠ.
Διεθνές συνέδριο για την ευρυζωνικότητα “Broadband Cities 2008” στα Τρίκαλα , March 8th, 2009

Εισήγηση του Γιάννη Καλογήρου στο πλαίσιο του συνεδρίου Broadband Cities 2008 του Διεθνούς Δικτύου Ψηφιακών Κοινοτήτων (INEC) το οποίο διεξήχθη στα Τρίκαλα στις 20-23 Οκτωβρίου 2008. Η εισήγηση είχε τίτλο «Προκλήσεις και προοπτικές της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα στην ψηφιακή εποχή»,  Κατεβάστε την παρουσίαση

Εισήγηση του Θεόδωρου Καρούνου “E-Business Forum: Fiber to the Home – Fiber to the Building”, Κατεβάστε την παρουσίαση