Αρχική |Επικοινωνία |Blog & Aνακοινώσεις |Είσοδος Μελών

Μελέτη για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας και υποδείγματα Τεχνικών Προδιαγραφών
March 21st, 2011


Η Ομάδα INFOSTRAG εκπόνησε για την ΚΕΔΚΕ μελέτη με τίτλο Διαμόρφωση της Στρατηγικής Υλοποίησης της ανάπτυξης και αξιοποίησης Ευρυζωνικών Υποδομών από τους Δήμους

Εξ’αιτίας του ότι περίπου το 70% του κόστους κατασκευής των δικτύων οπτικών ινών αφορά έργα πολιτικού μηχανικού (εκσκαφή, κατασκευή χαντακιών κτλ.) ενδείκνυται ιδιαίτερα κάθε Δήμος κατά την υλοποίηση διαφόρων τεχνικών έργων (κατασκευή/συντήρηση δρόμων, δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, φυσικού αερίου κτλ.) να πραγματοποιεί παράλληλη εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών ή έστω των απαραίτητων σωληνώσεων στις οποίες σε επόμενη φάση θα μπούνε οι οπτικές ίνες. Για το σκοπό αυτό, μπορεί κάθε Δήμος να κάνει χρήση των παρακάτω  υποδειγμάτων τεχνικών προδιαγραφών:

Τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή δικτύων οπτικών ινών εντός πόλεων και εγκατάσταση δομημένης οριζόντιας και κάθετης καλωδίωσης οπτικών ινών εντός κτιρίων

Υπόδειγμα Τεχνικών Προδιαγραφών για κενές σωλήνες με σκοπό την μελλοντική χρήση για εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών

Ετικέτες Άρθρου:, , ,

Χρησιμοποίησtε τη παρακάτω φόρμα γα να αφήσετε καποιο σχόλιο

*