Αρχική |Επικοινωνία |Blog & Aνακοινώσεις |Είσοδος Μελών

Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας του ΕΜΠ
December 2nd, 2011


H διεπιστημονική ερευνητική ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας λειτουργεί στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του ΕΜΠ, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Γιάννη Καλογήρου και μέλη τον Επικ. Καθηγητή Άγγελο Τσακανίκα και τους ερευνητές Θεόδωρο Καρούνο, Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο, Αιμιλία Πρωτόγερου, Βαγγέλη Σιώκα, Γεώργιο Σιώκα, Νικόλαο Κανέλλο και συνεργάτες τους Παναγιώτη Κρανιδιώτη, Γιώργο Καραμανώλη, Ελένη Γουσίου, Θανάση Πρίφτη και Αλέξανδρο Μελίδη.  Η ομάδα ασχολείται με την επιστημονική διερεύνηση όψεων της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ευρύτερα της Κοινωνίας και της Οικονομίας της Γνώσης.

Ιδιαίτερα, ενδιαφέρεται για τη διερεύνηση και ανάλυση των προϋποθέσεων της λειτουργικής αξιοποίησής των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε διάφορους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής αλλά και του ρόλου των ΤΠΕ στην οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη. Η ερευνητική ομάδα έχει ασχοληθεί με θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ηλεκτρονικού επιχειρείν, με τις στρατηγικές ανάπτυξης της Κοινωνίας της Πληροφορίας αλλά και με τον σχεδιασμό και τη στρατηγική διοίκηση της υλοποίησης μεγάλων προγραμμάτων που συνδέονται με την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Στο πλαίσιο μιας στρατηγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάδειξη θεμάτων όπως η ευρυζωνική πρόσβαση, το ανοιχτό λογισμικό, η αρχιτεκτονική των συστημάτων κ.ά.

Η ομάδα INFOSTRAG προήλθε από τον μετασχηματισμό, την αναδιάρθρωση και την μετονομασία το 2004 της «Ερευνητικής Ομάδας Τηλεπικοινωνιακής Οικονομίας και Πολιτικής» του ΕΒΕΟ του ΕΜΠ, που είχε ασχοληθεί στη δεκαετία του 1990 με ρυθμιστικά θέματα των τηλεπικοινωνιών, με την κατασκευή τεχνικο-οικονομικών μοντέλων για την οικονομική ανάλυση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου, τον προσδιορισμό των τελών διασύνδεσης με άλλα δίκτυα καθώς και του κόστους παροχής καθολικής υπηρεσίας. Επίσης, είχε ασχοληθεί με θέματα αναδιάρθρωσης και μετασχηματισμού του κλάδου των τηλεπικοινωνιών αλλά και με το θέμα της αξιοποίησης της αγοραστικής δύναμης του κράτους για την άσκηση βιομηχανικής πολιτικής στους κλάδους των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής.

Η Ομάδα INFOSTRAG από το 2004 έως το 2012 αποτέλεσε επιστημονικό σύμβουλο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας – ΚΕΔΚΕ (από το 2011 ΚΕΔΕ) στα θέματα για την Κοινωνία της Πληροφορίας. Πιο συγκεκριμένα, συνέβαλε στη διαμόρφωση της στρατηγικής της ΚΕΔΚΕ για τη μετάβαση των Δήμων στην Κοινωνία της Πληροφορίας και επίσης έχει κάνει προτάσεις για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση της στρατηγικής αυτής. Αναλυτικότερα, έχει εκδόσει σε συνεργασία με την ΚΕΔΚΕ το βιβλίο «Δήμοι στην Κοινωνία της Πληροφορίας» το 2006, έχει εκπονήσει μια σειρά από άλλες μελέτες που είναι δημόσια διαθέσιμες, και ακόμη ανέλαβε τη διοργάνωση του Συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ για την Κοινωνία της Πληροφορίας τον Μάϊο του 2006 στο Ηράκλειο. Επιπλέον, η ερευνητική Ομάδα INFOSTRAG διοργανώνει κάθε χρόνο ένα διεθνές τετραήμερο σεμινάριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας και την Οικονομία της Γνώσης στο πλαίσιο των ετήσιων επιστημονικών σεμιναρίων που διοργανώνει το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στην Ερμούπολη της Σύρου.