Αρχική |Επικοινωνία |Blog & Aνακοινώσεις |Είσοδος Μελών

Αρχική >> Άρθρα με ετικέτα : FTTx

Μελέτη για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας και υποδείγματα Τεχνικών Προδιαγραφών , March 21st, 2011

Η Ομάδα INFOSTRAG εκπόνησε για την ΚΕΔΚΕ μελέτη με τίτλο Διαμόρφωση της Στρατηγικής Υλοποίησης της ανάπτυξης και αξιοποίησης Ευρυζωνικών Υποδομών από τους Δήμους

Εξ’αιτίας του ότι περίπου το 70% του κόστους κατασκευής των δικτύων οπτικών ινών αφορά έργα πολιτικού μηχανικού (εκσκαφή, κατασκευή χαντακιών κτλ.) ενδείκνυται ιδιαίτερα κάθε Δήμος κατά την υλοποίηση διαφόρων τεχνικών έργων (κατασκευή/συντήρηση δρόμων, δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, φυσικού αερίου κτλ.) να πραγματοποιεί παράλληλη εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών ή έστω των απαραίτητων σωληνώσεων στις οποίες σε επόμενη φάση θα μπούνε οι οπτικές ίνες. Για το σκοπό αυτό, μπορεί κάθε Δήμος να κάνει χρήση των παρακάτω  υποδειγμάτων τεχνικών προδιαγραφών:

Τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή δικτύων οπτικών ινών εντός πόλεων και εγκατάσταση δομημένης οριζόντιας και κάθετης καλωδίωσης οπτικών ινών εντός κτιρίων

Υπόδειγμα Τεχνικών Προδιαγραφών για κενές σωλήνες με σκοπό την μελλοντική χρήση για εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών
12ο Greek ICT FORUM, Αθήνα 5-6/10/2010 , October 11th, 2010

Κατεβάστε την εισήγηση του Γιάννη Καλογήρου με θέμα: «Προϋποθέσεις και Στρατηγικές Κατευθύνσεις Ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας: Ο ρόλος των ΟΤΑ»

Κατεβάστε την εισήγηση του Γιάννη Καλογήρου με θέμα: «Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις ψηφιακές πόλεις/ περιφέρειες»
Μελέτη της Ομάδας με θέμα: “Μοντέλα Διαχείρισης Ευρυζωνικών Υποδομών – Συμβολή της Ευρυζωνικότητας στην Τοπική Ανάπτυξη” , June 29th, 2009

Μελέτη της Ομάδας με θέμα: “Μοντέλα Διαχείρισης Ευρυζωνικών Υποδομών – Συμβολή της Ευρυζωνικότητας στην Τοπική Ανάπτυξη”
Διεθνές συνέδριο για την ευρυζωνικότητα “Broadband Cities 2008” στα Τρίκαλα , March 8th, 2009

Εισήγηση του Γιάννη Καλογήρου στο πλαίσιο του συνεδρίου Broadband Cities 2008 του Διεθνούς Δικτύου Ψηφιακών Κοινοτήτων (INEC) το οποίο διεξήχθη στα Τρίκαλα στις 20-23 Οκτωβρίου 2008. Η εισήγηση είχε τίτλο «Προκλήσεις και προοπτικές της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα στην ψηφιακή εποχή»,  Κατεβάστε την παρουσίαση

Εισήγηση του Θεόδωρου Καρούνου “E-Business Forum: Fiber to the Home – Fiber to the Building”, Κατεβάστε την παρουσίαση