Αρχική |Επικοινωνία |Blog & Aνακοινώσεις |Είσοδος Μελών

Κείμενα


1 – Η Στρατηγική της Τ.Α. στην Κοινωνία της Πληροφορίας

2 – Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνία της Πληροφορίας: Προοπτικές και Δράσεις στο 4o ΚΠΣ

3 – Προτεινόμενα έργα και δράσεις της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του Υπόλοιπου Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας (Γ’ ΚΠΣ)

4 – Η χρήση των Toolkits για τη  διαχείριση έργων πληροφορικής και επικοινωνιών

5 – H Τοπική Αυτοδιοίκηση καταλύτης ανάπτυξης της Κοινωνία της Πληροφορίας για την Προγραμματική Περίοδο

6 -«Υποστήριξη της ΚΕΔΚΕ για το Γ’ ΚΠΣ » Αξιολόγηση πορείας υλοποίησης έργων της Κοινωνίας της Πληροφορίας 1ου εξαμήνου 2006

7 – Οδηγός υλοποίησης ανοιχτών προτύπων και διαλειτουργικών συστημάτων

8 – Πόσο πραγματικά μετράνε οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη λειτουργία και τη δουλειά των δήμων;

9 – Οδηγός διάχυσης και Επέκτασης του ενιαίου διαδικτυακού περιβάλλοντος ΟΤΑ για την παροχή υπηρεσιών στον πολίτη και τις επιχειρήσεις σε περισσότερους δήμους

10 – Γενική επισκόπηση και συμπληρωματικά στοιχεία για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

11 – Συγκρότηση μόνιμου Μηχανισμού υποστήριξης και διαβούλευσης- με διαδικτυακή και φυσική υπόσταση- της στρατηγικής και των προτάσεων της ΚΕΔΚΕ για την Κοινωνία της Πληροφορίας (e-local government forum)

12 – Υποστήριξη της ΚΕΔΚΕ για το Γ’ ΚΠΣ – Αξιολόγηση πορείας υλοποίησης έργων της Κοινωνίας της Πληροφορίας έως 31/5/ 2007

13 – Πλαίσιο και προτάσεις για την ανάπτυξη συνεργασιών: Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

14 – Προδιαγραφές για τη δημιουργία toolkits με βάση τη διεθνή πρακτική και τις προτεραιότητες της ΚΕΔΚΕ

15 – ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΔΚΕ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ – Υποδομές και Υπηρεσίες( ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ), Θεσσαλονίκη 22-23 Νοεμβρίου 2007

16 – ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΗΜΟ

17 – Διερεύνηση των προϋποθέσεων και των δυνατοτήτων για τη λειτουργική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής κι Επικοινωνιών από τους Δήμους με βάση τις μελέτες περίπτωσης των Δήμων Ελευσίνας, Κέρκυρας και Τρικκαίων

18 – ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

19 – H αξιολόγηση των έργων ΚτΠ της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, τα οποία υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ

20 – Ολοκληρωμένη αξιοποίηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση των πληροφοριακών συστημάτων που υλοποιούνται από τον δημόσιο τομέα

21 – Ανάπτυξη Ικανοτήτων των ΟΤΑ για τη λειτουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ (ICT Capacity Building)

22 – Μελέτη για τη διαμόρφωση της Στρατηγικής Υλοποίησης της ανάπτυξης και αξιοποίησης Ευρυζωνικών Υποδομών από τους Δήμους

23 – Διαδικτυακή πλατφόρμα “e-local government forum”

24 – Μελέτη για τη λειτουργική αξιοποίηση των έργων ΚτΠ του Γ’ΚΠΣ και τις δυνατότητες αναπτυξιακής αξιοποίησης των ΤΠΕ

25 – Σχεδιασμός έρευνας πεδίου για την Ανάπτυξη Πόρων & Ικανοτήτων των Δήμων με στόχο τη λειτουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ (ICT Capacity Building)

26 – Σχεδιασμός έρευνας πεδίου για την αποτύπωση και αξιολόγηση της χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών των Δήμων από τους Δημότες/Επιχειρήσεις

27 – Σχεδιασμός και Αποτελέσματα έρευνας πεδίου για την Ανάπτυξη Πόρων & Ικανοτήτων των Δήμων με στόχο τη λειτουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ (ICT Capacity Building)

28 – Αποτελέσματα έρευνας πεδίου για την αποτύπωση και αξιολόγηση της χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών των Δήμων από τους Δημότες/Επιχειρήσεις

28α – Πρωτογενή δεδομένα για Νοικοκυριά

28β – Πρωτογενή δεδομένα για Επιχειρήσεις

Τεχνικά Δελτία και Τεύχη Προκήρυξης

1 – ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

2 – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

3 – ΑΝΟΙΧΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ TΟΠΙΚΗΣ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

3.1 – Νεότερη έκδοση του τεύχους προδιαγραφών