Πρόγραμμα 2011

Τίτλος Σεμιναρίου:

«Αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη βελτίωση των λειτουργιών του κράτους και την έξοδο από την κρίση»

Πέμπτη 7 Ιουλίου, απόγευμα (18:30 – 21:30)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «Ο ρόλος των ΤΠΕ στην Ανάπτυξη και στη Δημόσια Διοίκηση»

Συντονιστής: Πέτρος Καβάσαλης (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Εισηγητές:

Γιάννης Καλογήρου (ΕΜΠ): «Το Οικοσύστημα των ΤΠΕ στην Ελλάδα: Αδράνειες και Δυναμική»

Λίλιαν Μήτρου (Πανεπιστήμιο Αιγαίου), Αθηνά Αντωνίου (ΜΔΔ ΕΚΠΑ/ΥΠΕΣΑΗΔ): «Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και η περιπέτεια του “αυτονόητου”»

Θεόδωρος Καρούνος (ΕΜΠ), Mιχάλης Ψαλίδας (Ομάδα Σύνταξης Oδικού Χάρτη για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση): «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση»

Άγγελος Τσακανίκας (ΙΟΒΕ): «Ποσοτικοποίηση ωφελειών από τη χρήση των ΤΠΕ: Δημόσιο, Επιχειρήσεις, Πολίτες»

 

Παρασκευή 8 Ιουλίου, πρωί (10:00 – 13:30)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: «Ψηφιακός Δήμος: Οι Βασικοί Άξονες»

Συντονιστής: Άγγελος Τσακανίκας (ΙΟΒΕ)

Εισηγητές:

Γιάννης Καλογήρου (ΕΜΠ): «Στρατηγική Μετάβασης από το Συμβατικό στον Ψηφιακό Δήμο»

Γιάννης Καλογήρου (ΕΜΠ), Θεόδωρος Καρούνος (ΕΜΠ), Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος (ΕΜΠ), Αιμιλία Πρωτόγερου (ΕΜΠ): «Ανάπτυξη Πόρων και Ικανοτήτων για τη λειτουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου στους Καλλικρατικούς Δήμους»

Πέτρος Καβάσαλης (Πανεπιστήμιο Αιγαίου): «Αυτοματοποίηση/Αναδιοργάνωση των διαδικασιών των Δήμων για την παραγωγή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών»

Κώστας Τρούλος (ΕΜΠ): «Ευρυζωνικότητα στους Δήμους: Αξιοποιώντας την Ευρωπαϊκή εμπειρία»

 

Παρασκευή 8 Ιουλίου, απόγευμα (18:00 – 21:30)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: «Ψηφιακός Δήμος: Καλές Πρακτικές»

Συντονιστής: Θεόδωρος Καρούνος (ΕΜΠ)

Εισηγητές:

Γαβριήλ Μαρινάκης (Δήμος Χανίων): «Φωτεινή Σηματοδότηση των Χανίων: Ρύθμιση – Επιτήρηση μέσω ΤΠΕ / Στρατηγική Ελέγχου της Κυκλοφορίας»

Κώστας Λαγουβάρδος (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών), Βασιλική Κοτρώνη (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών), Γιάννης Σέρβος (Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων): «Παροχή παρατηρήσεων και προγνώσεων καιρού για υποστήριξη Αγροτικών και Τουριστικών δραστηριοτήτων: εφαρμογή στη Νάξο»

Δέσποινα Καραμπατζάκη (Δήμος Ηρακλείου) «Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης ως εργαλείο ανάδειξης και αξιοποίησης των καλών πρακτικών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Δήμο Ηρακλείου»

Μαριάννα Σιγάλα (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης): Ο ρόλος και η αξιοποίηση του κοινωνικού διαδικτύου στη διαχείριση κρίσεων: πρακτικές από δημόσιους οργανισμούς και οργανισμούς διαχείρισης τουριστικών προορισμών

Κωστής Μοχιανάκης (Δήμος Ηρακλείου – IkarosNet): «Ένα Σχέδιο για το Όραμα της Ψηφιακής Πόλης»

Λουκάς Βαβίτσας (e-Trikala): «Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Δήμου Τρικκαίων μέσα από την διαβούλευση των εταίρων στα πλαίσια του Διαπεριφερειακού Προγράμματος INTERREG IVC “ Digital Cities”»

 

Σάββατο 9 Ιουλίου, πρωί (10:00 – 13:30)

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: Από το Σχεδιασμό στην Υλοποίηση»

Συντονιστής: Πέτρος Καβάσαλης (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Εισηγητές:

Λίλιαν Μήτρου (Πανεπιστήμιο Αιγαίου), Αθηνά Αντωνίου (ΜΔΔ ΕΚΠΑ/ΥΠΕΣΑΗΔ): «Το νέο Κανονιστικό Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση»

Θεόδωρος Καρούνος (ΕΜΠ), Γιώργος Καραμανώλης (Ομάδα Σύνταξης Oδικού Χάρτη), Mιχάλης Ψαλίδας (Ομάδα Σύνταξης Oδικού Χάρτη): «Οδικός χάρτης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση»

Παναγιώτης Κρανιδιώτης (Opengov): «Έργα Πληροφορικής του Δημοσίου Τομέα: Aπό την Απορρόφηση στη Λειτουργική Αξιοποίηση»

 

Σάββατο 9 Ιουλίου, απόγευμα (18:00 – 21:30)

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: «Ανοιχτό Περιεχόμενο»

Συντονιστής: Γιάννης Γιανναράκης (ΔΟΛ)

Εισηγητές:

Γιάννης Γιανναράκης (ΔΟΛ): «Η Wikipedia ως το μεγαλύτερο συνεργατικό έργο στον πλανήτη και η πρωτοβουλία για τον εμπλουτισμό του στα Ελληνικά»

Εύη Σαχίνη (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης): «Ανοικτό Περιεχόμενο: Έρευνα-Εκπαίδευση-Δημόσια Διοίκηση»

Πρόδρομος Τσιαβός (London School of Εconomics and Political Science): «Ανοιχτά Δεδομένα και Οικονομική Κρίση: Αποτίμηση και Προοπτικές»

Πέτρος Στεφανέας (ΕΜΠ): «Δημόσια και Ιδιωτική Πληροφορία στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση»

Γιάννης Φραγκιαδάκης (Πανεπιστήμιο Κρήτης): «Περιφερειακό Κέντρο Ψηφιακού Αποθετηρίου, Ανοιχτά Δεδομένα και Επιχειρηματικότητα»

Ευάγγελος Σιώκας (ΕΜΠ), Νικόλαος Κανέλλος (ΕΜΠ): «Αξιοποιώντας Ανοιχτές Υποδομές και Ανοιχτό Περιεχόμενο στην Εκπαιδευτική Διαδικασία των Ελληνικών Πανεπιστημίων»

 

 

Κυριακή 10 Ιουλίου, πρωί (10:00 – 13:00)

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Συμπεράσματα Σεμιναρίου: Προβλήματα – Μαθήματα – Προοπτικές

Συντονιστές: Γιάννης Καλογήρου (ΕΜΠ), Θεόδωρος Καρούνος (ΕΜΠ), Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος (ΕΜΠ)