Αρχική |Επικοινωνία |Blog & Aνακοινώσεις |Είσοδος Μελών

Βιβλίο: Δήμοι στη κοινωνία της Πληροφορίας , έκδοση ΚΕΔΚΕ
November 27th, 2008
Δήμοι στην Κοινωνία της Πληροφορίας, των Γιάννη Καλογήρου, Θόδωρου Καρούνου, Βασιλικής Καρούνου, Δημήτρη Κορμπέτη, Θανάση Πρίφτη και Αιμιλίας Πρωτόγερου, Έκδοση ΚΕΔΚΕ, Αθήνα 2006 (1606ΚΒ)

Τον Οκτώβριο του 2004 η ΚΕΔΚΕ πήρε μια μεγάλη πρωτοβουλία να διαμορφώσει μια συνεκτική μακροχρόνια στρατηγική για την ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η απόφαση αυτή στηρίχθηκε στη σταδιακή συνειδητοποίηση των διευρυμένων δυνατοτήτων που προσφέρουν οι τεχνολογίες της πληροφορικής, των σύγχρονων επικοινωνιών- και ανάμεσα τους το Διαδίκτυο- για τις τοπικές κοινωνίες και τους δήμους. Για την επιστημονική τεκμηρίωση της στρατηγικής της και για τη διαμόρφωση και την υποστήριξη ενός σχεδίου υλοποίησης των πρωτοβουλιών της, η ΚΕΔΚΕ συνεργάζεται με την ερευνητική ομάδα για την «Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας» του Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και με την αναπτυξιακή εταιρεία «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ( Π.Ε.Τ.Α.) Α.Ε.

Διαμορφώθηκε, έτσι, ένα πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας της ΚΕΔΚΕ με τους Δήμους και τις Κοινότητες για μια ισχυρή παρουσία της τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Για την εφαρμογή της στρατηγικής της η ΚΕΔΚΕ επιδιώκει μιαν αποδοτική και αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας” του Γ΄ΚΠΣ, ενώ επιθυμεί να συμβάλει δημιουργικά στο σχεδιασμό δράσεων της Κοινωνίας της Πληροφορίας που συνδέονται με την αυτοδιοίκηση στο Δ’ ΚΠΣ.

Σε τέσσερεις χώρους δραστηριότητας και παρουσίας της αυτοδιοίκησης μπορούν να συμβάλλει η αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των σύγχρονων επικοινωνιών:

1. Στην εξυπηρέτηση των δημοτών και των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης του κάθε δήμου με την παροχή
σε πραγματικό χρόνο ενός μεγάλου φάσματος αναγκαίων και χρήσιμων
ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Μειώνεται, έτσι, ο χρόνος και βελτιώνεται η
ποιότητα των συναλλαγών με τον δήμο.
2. Στη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας των δήμων, στην καλύτερη
χρήση των πόρων και των μέσων που διαθέτουν, στην προώθηση
συνεργασιώνμε άλλους δήμους και φορείς στην Ελλάδα και διεθνώς
και στην αναβάθμιση της ποιότητας των αποφάσεων των δημοτικών οργάνων,
με τις αυξημένες δυνατότητες που προσφέρουν στην ενημέρωση, την τεκμηρίωση
και την επικοινωνία.
3. Στη διευκόλυνση της συμμετοχής των πολιτών στις αποφάσεις που τους
αφορούν και στην ανάπτυξη διαδικασιών δημόσιας διαβούλευσης με
κοινωνικούς φορείς και ομάδες πολιτών σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο.
4. Στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης μέσα από επενδύσεις σε
σύγχρονες ηλεκτρονικές και δικτυακές υποδομές, ψηφιακό περιεχόμενο και
κατάρτιση στη χρήση της πληροφορικής και του Διαδικτύου. Διευκολύνεται,
έτσι, η προσέλκυση, υποστήριξη, διατήρηση και διασύνδεση επιχειρήσεων στην
περιοχή, ενώ υποστηρίζεται η παραμονή μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων
στην παραγωγική και οικονομική αλυσίδα, με πολλαπλά οφέλη για την τοπική
οικονομία”.

Ετικέτες Άρθρου:, ,