Αρχική |Επικοινωνία |Blog & Aνακοινώσεις |Είσοδος Μελών

Αρχική >> Άρθρα με ετικέτα : elocal government forum

Μελέτη για την Ευρυζωνικότητα και Διαδικτυακή Πλαρφόρμα “e-local government forum” , August 28th, 2010

Η Ομάδα Infostrag εκπόνησε για την ΚΕΔΚΕ μελέτη για τη Διαμόρφωση της Στρατηγικής Υλοποίησης της ανάπτυξης και αξιοποίησης Ευρυζωνικών Υποδομών από τους Δήμους.

Επίσης, η Ομάδα Infostrag σχεδίασε και υλοποίησε για την ΚΕΔΚΕ τη διαδικτυακή πλατφόρμα “e-local govrnment forum”, η οποία θα υποστηρίξει τη λειτουργία των θεματικών δικτύων ανταλλαγής γνώσης και κωδικοποίησης της πείρας των στελεχών των δήμων που ασχολούνται με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Δείτε εδώ το κείμενο των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών της πλατφόρμας καθώς και τα δύο τεύχη οδηγιών χρήσης της πλατφόρμας (για το διαχειριστή και τους χρήστες της πλατφόρμας αντίστοιχα).