Αρχική |Επικοινωνία |Blog & Aνακοινώσεις |Είσοδος Μελών

Συνεργάτες


Κώστας Τρούλος

Ο Δρ. Κώστας Τρούλος γεννήθηκε στον Πειραιά το 1973. Το 1997 έλαβε το πτυχίο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ενώ το 2006 έλαβε το πτυχίο Master of Business Administration in Entrepreneurship από το πανεπιστήμιο Louisville των ΗΠΑ. Έχει εκπονήσει διδακτορική διατριβή με τίτλο «Δημόσιες Στρατηγικές για την Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών» στο Εργαστήριο Διαχείρισης και Βέλτιστου Σχεδιασμού Δικτύων (Network Management & Optimal Design Laboratory – NETMODE) της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ.

Από το 2008 μέχρι σήμερα είναι ανεξάρτητος τηλεπικοινωνιακός αναλυτής σε θέματα Δικτύων Νέας Γενιάς (FTTH) και ρύθμισης της τηλεπικοινωνιακών αγορών. Διατηρεί ιστολόγιο με συναφή θεματολογία στο http://www.broadbandprime.com/

Από το 2005 μέχρι σήμερα είναι ερευνητικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Διαχείρισης και Βέλτιστου Σχεδιασμού Δικτύων (Network Management & Optimal Design Laboratory – NETMODE) της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ.

Από το 2005 μέχρι το 2010 συμμετείχε στην ομάδα έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την ανάπτυξη Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». Οι αρμοδιότητές του περιελάμβαναν α) την μελέτη, τον σχεδιασμό και την κατάρτιση προκήρυξης του έργου, β) την διαμόρφωση επιχειρηματικού σχεδίου για την αξιοποίηση των υποδομών και γ) την επίβλεψη καλής εκτέλεσης εργασιών των αναδόχων του έργου.

Από το 2003 έως το 2005 ανέλαβε καθήκοντα Τεχνικού Διευθυντή στην εταιρεία Vivodi Telecommunications. Οι αρμοδιότητές του αφορούσαν α) στη διαμόρφωση του τεχνολογικού οράματος της εταιρείας, β) στον σχεδιασμό, υλοποίηση και τεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών του τηλεπικοινωνιακού δικτύου της εταιρείας – Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, και γ) στη υποστήριξη των επιχειρηματικών στρατηγικών και επιχειρησιακών διαδικασιών – Διεύθυνση Πληροφορικής.

Τέλος, από το 1995 έως το 2003 εργάστηκε ως τεχνικός σύμβουλος σε θέματα δικτύων και πληροφορικής για πληθώρα ιδιωτικών εταιρειών και δημόσιων οργανισμών.

Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία α) στον σχεδιασμό, υλοποίηση και λειτουργία τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υποδομών, β) στην κατάρτιση τεχνο-οικονομικών μοντέλων και αποτίμηση επιχειρηματικών σχεδίων, και γ) σε πολιτικές προώθησης ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τεχνο-οικονομικά μοντέλα δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς, δημόσιες πολιτικές ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας και ρύθμιση τηλεπικοινωνιών.