Αρχική |Επικοινωνία |Blog & Aνακοινώσεις |Είσοδος Μελών

Αρχική >>>>>> Άνθρωποι

Πρωτόγερου Αιμιλία
February 15th, 2009


aimprotoger

H Αιμιλία Πρωτόγερου είναι Διδάκτορας του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, στην περιοχή της Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Πολιτικής (2004)

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ

Πρωτόγερου Αιμιλία
Μαρίνου Γερουλάνου 17-19 Α
164 52, Αργυρούπολη
Τηλ. οικίας 210 9967451
Τηλ. εργασίας 210 7723201

ΣΠΟΥΔΕΣ:

Διδάκτορας του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, στην περιοχή της Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Πολιτικής (2004)

Πτυχίο του τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ (1996)

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ:

Αγγλικά : Άριστα (Cambridge Proficiency)
Γαλλικά: Πολύ καλά
Ιταλικά: Άριστα (Superiore)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1. Κύρια ερευνήτρια στο ερευνητικό έργο “Advancing Entrepreneurship and Innovation for Economic Growth and Social Well-being in Europe”. Seventh Framework Programme, Socio economic sciences and humanities. Στόχος του έργου είναι να μελετήσει το φαινόμενο της επιχειρηματικότητας που βασίζεται στη γνώση καθώς και την επίδρασή της στην οικονομική μεγέθυνση και την κοινωνική ευημερία (Ιανουάριος 2009 –έως σήμερα).

2. Μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο ερευνητικό έργο «Ο ρόλος των ερευνητικών δικτύων για την ανάδυση νέων κλάδων και προϊόντων στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών». ΕΠΕΑΚ, Πυθαγόρας ΙΙ. Στόχος του ερευνητικού έργου είναι η διερεύνηση του ρόλου των ερευνητικών δικτύων ανάμεσα σε φορείς από διαφορετικές τεχνολογικές περιοχές, στην ανάδυση νέων κλάδων και προϊόντων στον τομέα των τεχνολογιών Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (Ιανουάριος 2005-Δεκέμβριος 2007).

3. Ερευνητικό Δίκτυο Αριστείας DIME (Dynamics of Institutions and Markets in Europe). Το DIME είναι ένα Δίκτυο Αριστείας (NoE) που επιδιώκει να αναλύσει τα δυναμικά χαρακτηριστικά των δύο διεργασιών (της αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης της οικονομίας και της ανόδου της κοινωνίας της γνώσης) που επηρεάζουν τις σύγχρονες οικονομικές, κοινωνικές και γεωπολιτικές εξελίξεις. 6o Ερευνητικό Πρόγραμμα Πλαίσιο (2005- έως σήμερα).

4. «Η στρατηγική και ένα πλαίσιο συνεργασίας της ΚΕΔΚΕ με τους δήμους και τις κοινότητες για μια ισχυρή παρουσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κοινωνία της Πληροφορίας». Στόχος του έργου είναι η διερεύνηση και προώθηση των προοπτικών αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στην προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (ΚΕΔΚΕ, 2004- έως σήμερα).

5. Κύρια ερευνήτρια στο ερευνητικό έργο “The Emergence of new industrial activities: Fusing manufacturing and service” Human Potential, EU. Στόχος του έργου ήταν η καταγραφή των δομικών αλλαγών που καταγράφονται στην Ευρωπαϊκή βιομηχανία ως αποτέλεσμα των γρήγορων και καινοτόμων αλλαγών που επιτελούνται στο επιχειρηματικό περιβάλλον (Σεπτέμβριος 2001 – Φεβρουάριος 2004).

6. «Καταγραφή της δικτυακής και τηλεπικοινωνιακής υποδομής των συνδεδεμένων φορέων ΕΔΕΤ». Χρηματοδότηση από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ). Έρευνα πεδίου στους συνδεδεμένους με το ΕΔΕΤ φορείς με τη βοήθεια δομημένου ερωτηματολογίου. Επεξεργασία των πρωτογενών στοιχείων της έρευνας και καταγραφή των αποτελεσμάτων (Ιούνιος 2002-Ιούνιος 2003).

7. «Ο νέος μηχανικός στην αγορά εργασίας. Οι ανάγκες και οι προσδοκίες των επιχειρήσεων», Γραφείο Διασύνδεσης ΕΜΠ. Στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων του αντιπροσωπευτικού δείγματος των επιχειρήσεων που προέκυψε από την έρευνα πεδίου που πραγματοποιήθηκε και παρουσίαση των αποτελεσμάτων.(Οκτώβριος 2000-Οκτώβριος 2002).

8. «Χρήση της Βιοτεχνολογίας στην επιλεκτική βελτίωση των ιδιοτήτων της μαστίχας και του μαστιχελαίου», ΕΠΕΤ ΙΙ, ΓΓΕΤ. Έρευνα αγοράς και προώθησης των νέων (βιο)προϊόντων αλλά και των υφιστάμενων προϊόντων (Δεκέμβριος 1999-Ιούνιος 2001).

9. «Μελέτη φορέων ΕΔΕΤ: Καταγραφή υπάρχουσας δικτυακής και Τηλεπικοινωνιακής Δομής των συνδεδεμένων φορέων ΕΔΕΤ» Χρηματοδότηση από Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ). Έρευνα πεδίου σε όλους τους συνδεδεμένους φορείς του ΕΔΕΤ με στόχο την καταγραφή της τηλεπικοινωνιακής και δικτυακής τους υποδομής. Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων (Οκτώβριος 2000-Ιανουάριος 2001).
10. «Μελέτη Gunet: Καταγραφή στοιχείων τηλεπικοινωνιακής υποδομής των ΑΕΙ/ΤΕΙ» Χρηματοδότηση από Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έρευνα πεδίου στα ΑΕΙ / ΤΕΙ της χώρας με στόχο την καταγραφή της τηλεπικοινωνιακής και δικτυακής τους υποδομής. Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων (Φεβρουάριος- Ιούλιος 2000).

11. «Έρευνα για την Απορρόφηση των Μηχανικών του Ε.Μ.Π στην Αγορά Εργασίας» Γραφείο Διασύνδεσης ΕΜΠ. Στατιστική επεξεργασία σε δείγμα 1500 μηχανικών και εξαγωγή συμπερασμάτων (Ιανουάριος 1999-Ιούνιος 2000).

12. Κύρια ερευνήτρια στο ερευνητικό έργο : «Ανταγωνιστικότητα και Στρατηγική των Επιχειρήσεων. Ανάλυση, καταγραφή, παρακολούθηση των προσδιοριστικών παραγόντων», ΕΠΕΤ ΙΙ, ΓΓΕΤ. Το έργο αφορά στον προσδιορισμό των ενδοεπιχειρησιακών κυρίως παραγόντων που προσδιορίζουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και περιλαμβάνει έρευνα πεδίου σε δείγμα 1500 περίπου βιομηχανιών και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (Ιανουάριος 1997 –Ιούνιος 2000).

1. «Διοικητικά Πρότυπα στις Ελληνικές Επιχειρήσεις», ΕΠΕΤ ΙΙ, ΓΓΕΤ. Συμμετοχή στην έρευνα πεδίου που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα ελληνικών επιχειρήσεων (Οκτώβριος 1996- Μάρτιος 1997).

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διδασκαλία τη διάρκεια του Ακαδημαϊκού Έτους 2008-2009, στο χειμερινό εξάμηνο, του μαθήματος «Δημόσιες Πολιτικές και Επιχειρηματικές Στρατηγικές για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία (Επιστημονική και Τεχνολογική Πολιτική)», στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΕΚΠΑ/ΕΜΠ στο Διευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ESST, European Programme in Society, Science, and Technology.

Διδασκαλία τη διάρκεια του Ακαδημαϊκού Έτους 2007-2008, στο χειμερινό εξάμηνο, του μαθήματος «Δημόσιες Πολιτικές και Επιχειρηματικές Στρατηγικές για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία (Επιστημονική και Τεχνολογική Πολιτική)», στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΕΚΠΑ/ΕΜΠ στο Διευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ESST, European Programme in Society, Science, and Technology.

Συμμετοχή στην οργάνωση και την εργαστηριακή εφαρμογή-διδασκαλία του μαθήματος «Προχωρημένη οικονομική ανάλυση – προσομοίωση αποφάσεων» του 9ου εξαμήνου της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, το οποίο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανάπτυξη και Εισαγωγή Μαθημάτων Επιχειρηματικότητας και Συνοδευτικών Δράσεων στο ΕΜΠ» (ΕΠΕΑΚ, 2004 – 2006).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. Protogerou A., Caloghirou Y. and Siokas E. 2009. Policy-driven collaborative research networks in Europe. Economics of Innovation and New Technology. Forthcoming.
2. Protogerou A, Caloghirou Y, Lioukas S. 2009. Dynamic capabilities and their indirect impact on firm performance. (under review)

3. Caloghirou Y, Protogerou A, Spanos Y, Papagiannakis L. 2004. Industry vs. Firm-specific effects on Performance: Contrasting SMEs and Large-sized Firms. European Management Journal 22(2): 231–243

4. Liagouras G, Protogerou A, Caloghirou Y. 2003. Exploring mismatches between higher education and labour market in Greece. European Journal of Education 38(4): 413–426.

5. Καλογήρου I, Πρωτόγερου Αιμ. 1999. Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων: Αντιδικίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Strategies 1, Μάρτιος- Απρίλιος.

6. Καλογήρου Ι, Πρωτόγερου, Αιμ., 1999.Το καθεστώς ιδιοκτησίας και διοίκησης των επιχειρήσεων, Strategies 3, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος.

Παρουσιάσεις σε Διεθνή και Εθνικά Συνέδρια

1. Protogerou A, Caloghirou Y and Lioukas S. 2008. The indirect impact of dynamic capabilities on firm performance. Paper presented at the DRUID Summer Conference 2008, Copenhagen, Denmark, June 18 – 20.

2. Protogerou A, Caloghirou Y, Siokas E. The nature of EU funded R&D collaboration networks in the area of Information Society Technologies. EAEPE 2007 Conference on Economic Growth, Development and Institutions-Lessons for Policy and the Need for an Evolutionary Framework of Analysis, Porto, Portugal, November 1-3, 2007.

3. Protogerou A, Caloghirou Y, Siokas E. The structure of innovation networks developed in the context of emerging new industrial activities. DRUID Summer Conference 2007, Copenhagen, Denmark, June 18 – 20, 2007.

4. Caloghirou Y, Protogerou A, Siokas E. The mismatch between high participation in EU funded technology collaboration networks and science-based innovation of the Greek ICT sector: In search of a mechanism that converts research outputs into viable products and services. DIME Conference on Knowledge Based Entrepreneurship: Ιinnovation, Networks and Systems, Milan, Italy, June 4-5, 2007.

5. Πρωτόγερου Α, Καλογήρου Γ, Σιώκας Ε. Η συμμετοχή και ο ρόλος των Ελληνικών φορέων στα δίκτυα τεχνολογικών συνεργασιών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων. 6ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα , 31 Μαΐου – 2 Ιουνίου, 2007.

6. Protogerou A, Caloghirou Y, Siokas E. 2007. The nature of EU funded R&D collaboration networks in the area of Information Society Technologies. DIME Conference on Distributed Networks and Knowledge-based Economy, Sophia Antipolis, France, May 10-11, 2007.

7. Protogerou A, Caloghirou Y, Siokas E. The nature of innovation networks developed in the context of emerging new industrial activities. XXVII International Sunbelt Social Network Conference, Corfu Island, Greece, May 1-6, 2007

8. Protogerou A, Caloghirou Y, Siokas E. The structure of innovation networks developed in the context of emerging new industrial activities. The EAEPE 2006 Conference, Istanbul, Turkey, November 2-4, 2007

9. Caloghirou Y, Protogerou A, Ioannides S. Enhancing human capital for the promotion of technology-based entrepreneurship in an intermediate economy: The case of engineering education in Greece. The DIME-LIEE/NTUA Athens Conference on Knowledge-Based Entrepreneurship, Learning and the Evolution of Industrial/Territorial Clusters and regions. November 30-Decemeber 1, 2007.

10. Πρωτόγερου Αιμ, Καλογήρου Γ. 2006. Η ανάδυση νέων κλάδων/δραστηριοτήτων στον τομέα πληροφορικής και επικοινωνιών στην Ελλάδα. Πρακτικά Συνεδρίου ΤΕΕ: Ελληνική Βιομηχανία: Προς την Οικονομία της Γνώσης, Αθήνα 4-7 Ιουλίου.

11. Πρωτόγερου Αιμ., Σιώκας Ε, Καλογήρου Γ, Χαζάπης Α. 2006. Ο ρόλος των ελληνικών επιχειρήσεων στα δίκτυα τεχνολογικών συνεργασιών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων. Πρακτικά Συνεδρίου ΤΕΕ: Ελληνική Βιομηχανία: Προς την Οικονομία της Γνώσης, Αθήνα 4-7 Ιουλίου.

12. Protogerou A, Caloghirou Y. 2005 Inside the ‘black box of dynamic capabilities: defining and analyzing their linkages to functional competences and firm performance. The DRUID Tenth Anniversary Summer Conference 2005 on “Dynamics of industry and innovation: organizations, networks and systems”, Copenhagen, Denmark, 27-29 June.

13. Πρωτόγερου Α, Καλογήρου Γ. 2005. Η ανάδυση νέων κλάδων οικονομικής και τεχνολογικής δραστηριότητας ως αποτέλεσμα σύμμειξης τεχνολογικής γνώσης που προέρχεται από διαφορετικούς βιομηχανικούς κλάδους. Πρακτικά Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Χημικής Μηχανικής (Ενότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων), Θεσσαλονίκη 26-29 Μαΐου:

14. Πρωτόγερου Αιμ, Καλογήρου Γ. Οι δυναμικές ικανότητες των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων. ΙΒ’ Συνέδριο Μελετών Οικονομικής Πολιτικής, Αθήνα, 9 Μαΐου, 2003.

15. Protogerou A, Caloghirou Y. The impact of dynamic capabilities on firm performance. EAEPE Conference, Aix-en-Provence 6-9 Nov. 2002.

16. Protogerou A., Caloghirou Y. Toward the development of measures of dynamic capabilities among Greek manufacturing firms. EAEPE Conference, Siena 8-11 Nov. 2001.

17. Πρωτόγερου Αιμ, Καλογήρου Γ, Παπαγιαννάκης Λ. Προσδιοριστικοί παράγοντες της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, 31 Μαίου- 2 Ιουνίου 2001.

18. Caloghirou Y, Papayannakis L, Protogerou A, Spanos Y. The effects of dynamic capabilities and industry structure on firm performance. EAEPE Conference, Berlin 2-5 Nov. 2000.

19. Πρωτόγερου Αιμ. Δυναμικές ικανότητες και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Παρουσίαση στα Σεμινάρια της Ερμούπολης (διοργ. ΕΒΕΟ/ΕΜΠ και ΚΝΕ / ΕΙΕ) στην ενότητα Επιχειρηματίας-Επιχείρηση-Επιχειρηματικότητα, Σύρος 11-12 Ιουλίου 1999.

Άλλα κείμενα

1. Caloghirou Y, Protogerou A, and Siokas E. 2006. “Networks of innovation in Information Society: Development and deployment in Europe”. The Attica region case. Έκθεση στο πλαίσιο της μελέτης για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Information Society and Media: Networks of innovation in Information Society: Development and deployment in Europe.

2. Τσακανίκας Α., Πρωτόγερου Aιμ. 2004, ‘’Οι ελληνικές επιχειρήσεις και το επάγγελμα του μηχανικού. Μελέτη για την απασχόληση των μηχανικών στις επιχειρήσεις. Συνεργασία Γραφείου Διασύνδεσης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

2. Protogerou, A.,. Tsakanikas, A, 2003, ‘National Report on three emerging activities in Greece:Mobile applications, educational software/e-learning applications and mobile links to the internet.’’. Έκθεση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ‘’The Emergence of New Industrial Activities: Fusing Services and Manufacture Socioeconomic Trends Assessment for the Digital Revolution’’