Αρχική |Επικοινωνία |Blog & Aνακοινώσεις |Είσοδος Μελών

Αρχική >>>>>> Άνθρωποι

Γιάννης Καλογήρου
February 18th, 2009


O Γιάννης Καλογήρου είναι Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής & Βιομηχανικής Στρατηγικής στο ΕΜΠ, Διευθυντής του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ/ΕΜΠ) (2015 – σήμερα) και πρώην Διευθυντής του Τομέα Ανάλυσης, Ανάπτυξης και Σχεδιασμού Διεργασιών και Συστημάτων της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ (2013-2015), επιστημονικός υπεύθυνος της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ (ΜοΚΕ/ΕΜΠ) και της διεπιστημονικής ομάδας INFOSTRAG (Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας) που λειτουργεί στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας. Είναι, επίσης, ερευνητικός εταίρος στο Εργαστήριο Διαχείρισης και Βέλτιστου Σχεδιασμού Δικτύων της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ.

Συμμετείχε στο Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αριστείας DIME (2005-2012) που ασχολήθηκε με τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης και την ανάδυση της οικονομίας της γνώσης και ήταν μέλος της ομάδας διοίκησης και επιστημονικής διεύθυνσης (Scientific and Management Committee) του ολοκληρωμένου μεγάλης κλίμακας ερευνητικού έργου (EU funded FP7 large-scale integrated project (2009-2012) με θέμα τη διασύνδεση της γνώσης και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την οικονομική μεγέθυνση. Επίσης, συμμετείχε σε πολλές επιτροπές εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήταν συντάκτης (rapporteur) του κειμένου πολιτικής για τα κοινωνικο-οικονομικά οφέλη του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Είναι, επίσης, αξιολογητής της DG Research and Innovation ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων.

Έχει διατελέσει πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (2011-2014) και του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για την ανάπτυξη της πληροφορικής στη δημόσια διοίκηση του ΥΠΕΣ (2010-2011) καθώς και επιστημονικός σύμβουλος της ΚΕΔΚΕ (2004-2012) για τη διαμόρφωση και την υλοποίηση μιας στρατηγικής για την αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών από την τοπική αυτοδιοίκηση. Εκτός των παραπάνω, διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας (2000-2002) και Ειδικός Γραμματέας για την Κοινωνία της Πληροφορίας (2002-2004), όπου ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων για τη βιομηχανία και την Κοινωνία της Πληροφορίας.

Στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ είναι, από το 1995, επιστημονικός υπεύθυνος δύο διεπιστημονικών ερευνητικών ομάδων. Η πρώτη ομάδα δραστηριοποιείται στην επιστημονική περιοχή των «σπουδών της καινοτομίας» ενώ η δεύτερη ομάδα ασχολείται με την «Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας» (INFOSTRAG).

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΕΒΕΟ είναι μέλος της Επιστημονικής και Διοικητικής Επιτροπής του ερευνητικού προγράμματος μεγάλης κλίμακας AEGIS για την Επιχειρηματικότητα εντάσεως γνώσης και τη σχέση της με την έρευνα, την καινοτομία, την οικονομική μεγέθυνση και την κοινωνική ευημερία (Advancing Knowledge-Intensive Entrepreneurship and Innovation for Economic Growth and Social Well- being in Europe) που χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο οποίο συμμετέχουν 23 ερευνητικές ομάδες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Ρωσία, την Κίνα και την Ινδία. Στο πλαίσιο του ερευνητικού αυτού προγράμματος είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος της μεγάλης έρευνας πεδίου για τις νέες επιχειρήσεις εντάσεως γνώσης που δημιουργήθηκαν σε 10 ευρωπαϊκές χώρες στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Είναι, επίσης, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου «’Ερευνα στις ελληνικές επιχειρήσεις για την πρόβλεψη των μεταβολών στα περιφερειακά παραγωγικά συστήματα και τις τοπικές αγορές εργασίας» και της «Στρατηγικής Μελέτης για την Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού και την Καινοτόμο Επιχειρηματικότητα».

Ήταν, ακόμη, επιστημονικός υπεύθυνος τριών μεγάλων ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων κοινωνικοοικονομικής έρευνας της τεχνολογίας και της καινοτομίας: Science and Technology Policies towards Research Joint Ventures (STEP TO RJVs), Knowledge Flows in European Industry (KNOW) και The Emergence of New Industrial Activities (TENIA), αλλά και επιστημονικός υπεύθυνος του ΕΒΕΟ/ ΕΜΠ σε δύο ακόμη συναφή ευρωπαϊκά προγράμματα: European Biotechnology Innovation Systems (EBIS) και Economy and Technology (MACROTECH). Έχει, επίσης, ασχοληθεί ιδιαίτερα με την εκπόνηση σειράς ερευνών για την αγορά εργασίας των μηχανικών.

Είναι, ακόμη, ειδικός επιστημονικός σύμβουλος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) για τη διαμόρφωση και την υλοποίηση μιας στρατηγικής για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών από την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι επίσης, επιστημονικός υπεύθυνος του ετήσιου σεμιναρίου της ερευνητικής ομάδας INFOSTRAG για την Κοινωνία της Πληροφορίας και την Οικονομία της Γνώσης.

Διδάσκει, στο ΕΜΠ, σε προπτυχιακό επίπεδο, μαθήματα οικονομικής και διοικητικής κατεύθυνσης, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας για μηχανικούς και σε δύο μεταπτυχιακά προγράμματα: α) στο European Studies of Society, Science and Technology Master Programme (Δημόσιες Πολιτικές και Επιχειρηματικές Στρατηγικές για την Επιστημονική Έρευνα, την Τεχνολογία και την Καινοτομία) και β) στο Athens MBA/ κοινό μεταπτυχιακό ΕΜΠ-ΟΠΑ (Βιομηχανική Πολιτική και Διεθνής Ανταγωνιστικότητα).

Έχει διατελέσει επισκέπτης ερευνητής του Center for International Science and Technology Policy του Πανεπιστημίου George Washington και του SPRU (Science and Technology Policy Research Unit) του Πανεπιστημίου του Sussex.

Έχει υπηρετήσει ως Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας (2000-2002) και ως Ειδικός Γραμματέας για την Κοινωνία της Πληροφορίας (2002-2004), ενώ εργάσθηκε, επίσης, ως εμπειρογνώμων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών (1996-1999). Έχει συμμετάσχει σε πολλές επιτροπές εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των DG Research and Innovation, DG Enterprise and Industry, DG Information Society και DG Internal Market & Financial Services καθώς και σε αντίστοιχες επιτροπές στον ελληνικό χώρο, όπως στην επιστημονική επιτροπή για «Το μέλλον της ελληνικής βιομηχανίας» (1993-1997) και στην ομάδα που συνέταξε την «Έκθεση για την Ανταγωνιστικότητα και τη Βιομηχανική στρατηγική στην Ελλάδα (1997)». Είχε, επίσης, την ευθύνη για την ομάδα που συνέταξε την «Έκθεση για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας» το 2001.

Έχει, επίσης εργασθεί στην ελληνική βιομηχανία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση βιομηχανικών μονάδων και έργων (1976-1982).

Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή και την επιμέλεια δύο βιβλίων στα αγγλικά [a) European Collaboration in Research and Development: Business Strategy and Public Policy, Elgar, 2004 και b) Knowledge Flows in European Industry, Routledge, 2006] και οκτώ βιβλίων στα ελληνικά και έχει δημοσιεύσει – μόνος του ή σε συνεργασία- 75 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και σε συλλογικούς τόμους. Μεταξύ άλλων έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες και στα ακόλουθα διεθνή περιοδικά: Industrial and Corporate Change, Technovation, Science and Public Policy, European Management Journal, Economics of Innovation and New Technology, Journal of Technology Transfer, Journal of Economic Surveys, International Journal of Technology Management, Managerial and Decision Economics, Telecommunications Policy, Business Strategy Review, Energy Policy, Energy Economics, European Journal of Education, International Journal of Project Management, European Journal of Operational Research, South European Society and Politics, Energy – the international journal, International Journal of Energy Systems, Journal of Modern Hellenism κ.α. Έχει, ακόμη, δημοσιεύσει 100 περίπου εργασίες σε πρακτικά διεθνών και ελληνικών συνεδρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.