Αρχική |Επικοινωνία |Blog & Aνακοινώσεις |Είσοδος Μελών

Αρχική >>>>>> Άνθρωποι

Άγγελος Τσακανίκας
February 17th, 2009


Ο Άγγελος Τσακανίκας είναι ∆ιπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ και έχει εκπονήσει τη διδακτορική διατριβή του στην περιοχή της Τεχνολογικής Οικονομίας και Στρατηγικής στο ΕΜΠ. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής του συμμετείχε σε σειρά ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών έργων στην περιοχή της κοινωνικοοικονομικής έρευνας, πολιτικών για τις επιχειρήσεις και κοινωνίας της πληροφορίας. Από το 2003 έως το 2008 δίδασκε Αξιολόγηση Επενδύσεων, Οικονομικά της Τεχνολογίας και Οικονομικές Πολιτικές της ΕΕ ως Λέκτορας (Π.∆ 407/80) στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Επίσης από τον Μάιο του 2004 μέχρι τον Απρίλιο του 2007 εργάστηκε στο ΙΟΒΕ ως Υπεύθυνος του Τμήματος Οικονομικής Συγκυρίας, από τον Απρίλιο του 2007 έως τον Μάρτιο του 2012 ήταν Υπεύθυνος Έρευνας του ΙΟΒΕ και από τον Απρίλιο του 2012 έως τον Ιανουάριο του 2014 ήταν ∆ιευθυντής Έρευνας στο ΙΟΒΕ.

Από το 2003 έως το 2008 δίδασκε ως Λέκτορας (Π.∆ 407/80) στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Παν. Πελοποννήσου. Από τον Μάιο του 2004 μέχρι τον Ιανουάριο του 2014 εργάστηκε στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).  Στο πλαίσιο της ερευνητικής και επαγγελματικής του δραστηριότητας έχει ασχοληθεί με πλήθος μελετών για διάφορους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, θέματα επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας, καθώς και τις νέες τεχνολογίες. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται κυρίως με τα οικονομικά της καινοτομίας, την τεχνολογική στρατηγική των επιχειρήσεων, την επιχειρηματικότητα και τις σχετικές δημόσιες πολιτικές. Είναι μέλος του ερευνητικού consortium του Global Entrepreneurship Monitor, ενώ συνεργάζεται και με τη ΜοΚΕ του ΕΜΠ.

Στο ΕΜΠ ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2014. Διδάσκει, σε προπτυχιακό επίπεδο: Εισαγωγή στην οικονομία, Μακροοικονομία, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Στατιστική για Μηχανικούς, Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων και Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, το μάθημα Βιομηχανικής Πολιτικής και Διεθνής Ανταγωνιστικότητας. Στο Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων “Athens MBA”