Αρχική |Επικοινωνία |Blog & Aνακοινώσεις |Είσοδος Μελών

Πρόταση για εργαστήριο με αντικείμενο την κωδικοποίηση της πείρας/γνώσης των δήμων για τον ανασχεδιασμό των υπηρεσιών/διαδικασιών/λειτουργιών.
November 6th, 2012


Στόχος της Ομάδας INFOSTRAG είναι η δημιουργία εργαστηρίου που θα έχει ως αντικείμενο την κωδικοποίηση της πείρας-γνώσης των δήμων για τον ανασχεδιασμό των υπηρεσιών/διαδικασιών/λειτουργιών τους με τρόπο που θα οδηγήσει: α) στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους δημότες/τοπικές επιχειρήσεις και β) στην αποδοτικότερη/αποτελεσματικότερη λειτουργία των δήμων (εξοικονόμηση δαπανών, λήψη καλύτερων αποφάσεων κλπ.) και γ) στην αύξηση της συμμετοχής και συνεισφοράς των δημοτών στα δημοτικά πράγματα.

Αναλυτικότερα, προτείνουμε το εργαστήριο να βασιστεί σε δυο άξονες:

Ο πρώτος είναι ο επανασχεδιασμός, με διαθέσιμα εργαλεία και τεχνικές, των υπηρεσιών που υπάρχουν ήδη, καθώς και η σταδιακή εισαγωγή νέων υπηρεσιών στους δήμους. Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να γίνει κοινή πεποίθηση ότι οι Δήμοι μπορούν να σχεδιάσουν, να βελτιώσουν, να εισάγουν υπηρεσίες, κάνοντας έρευνα των αναγκών των χρηστών (δημοτών, επιχειρήσεων αλλά και εργαζομένων) και (επανα)σχεδιάζοντάς τις μαζί τους. Στο εργαστήριο είναι σημαντικό να αναδείξουμε σχετικές πρακτικές και να προταθούν τρόποι για τη βελτίωσή τους.

Ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει με το πως οι Δήμοι μπορούν άμεσα να προχωρήσουν σε δράσεις που ενσωματώνουν τη φιλοσοφία της συμμετοχής, της συνεργασίας και των ανοικτών διαδικασιών. Μπορούμε να αναλύσουμε παραδείγματα συμμετοχικού προϋπολογισμού ή άλλων ανοικτών δράσεων που ενσωματώνουν τις παραπάνω πτυχές από την Ελλάδα και το εξωτερικό και συγκεκριμένα να μελετήσουμε το σχεδιασμό τους, να συζητήσουμε τα θέματα που προκύπτουν και να εξετάσουμε τη δυνατότητα μεταφοράς-υλοποίησης σε άλλες κλίμακες και καταστάσεις.

Σκοπός μας είναι στο εργαστήριο να συμμετάσχουν περίπου 10-15 δήμοι διαφόρων πληθυσμιακών και γεωγραφικών κατηγοριών. Το εργαστήριο θα αξιοποιήσει τα αποτελέσματα των δύο ερευνών πεδίου που πραγματοποίησε η Ομάδα INFOSTRAG στους Δήμους και στους δημότες/τοπικές επιχειρήσεις αντίστοιχα. Επίσης, θα επιθυμούσαμε το εργαστήριο να είναι ανοιχτό και σε άλλες ερευνητικές ομάδες που έχουν να συνεισφέρουν με ιδέες και επιστημονική γνώση στο ζήτημα αυτό αλλά και θα επιδιώξουμε την αξιοποίηση της εμπειρίας θεσμικών φορέων όπως του ΕΚΔΔΑ και της ΚΕΔΕ.

Εν κατακλείδι, είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε ένα εργαστήριο έρευνας, ενεργής συζήτησης και ανταλλαγής εμπειριών και προτάσεων και όχι μια απλή παρουσίαση δράσεων και πρακτικών από κάθε δήμο που θα πάρει μέρος στο εργαστήριο. Θεωρούμε ότι πρωταρχικό ζητούμενο θα πρέπει να είναι να ξαναδούμε από διαφορετικές οπτικές πράγματα που θεωρούμε δεδομένα ή διαδικασίες που τώρα φαντάζουν παγιωμένες.

Ετικέτες Άρθρου:, , , , ,