Αρχική |Επικοινωνία |Blog & Aνακοινώσεις |Είσοδος Μελών

Η Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ελλάδα: ο δύσβατος δρόμος. Μια πρώτη απόπειρα απολογισμού του Γιάννη Καλογήρου
February 19th, 2012


Στην ανακοίνωση αυτή, επιχειρείται εντελώς συνοπτικά να περιγραφεί και να αναλυθεί η περιπέτεια της εισαγωγής, της διάχυσης της χρήσης και εντέλει της λειτουργικής αξιοποίησης των τεχνολογιών της πληροφορικής και των σύγχρονων επικοινωνιών (ΤΠΕ)- και των συνδεδεμένων με αυτές κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και πολιτισμικών εξελίξεων- στην Ελλάδα. Οι εξελίξεις αυτές διασυνδέονται με την αυξανόμενη διαθεσιμότητα νέων μορφών πληροφορίας και μέσων επικοινωνίας. Με λίγα λόγια επιχειρείται, στην περίπτωση της Ελλάδας, ο εντοπισμός του κύκλου ανάπτυξης και η ανάδειξη των διαρθρωτικών εμποδίων και των προωθητικών δυνάμεων του εγχειρήματος που απεκλήθη Κοινωνία της Πληροφορίας…

Η Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ελλάδα: ο δύσβατος δρόμος.Μια πρώτη απόπειρα απολογισμού


  1. Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας του ΕΜΠ | » Συνάντηση Σεμιναρίου για την Κοιν Says:

    […] […]

  2. Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας του ΕΜΠ | » Συνάντηση Σεμιναρίου για την Κοιν Says:

    […] […]


Χρησιμοποίησtε τη παρακάτω φόρμα γα να αφήσετε καποιο σχόλιο

*