Αρχική |Επικοινωνία |Blog & Aνακοινώσεις |Είσοδος Μελών

Αρχική >>>>>> Άνθρωποι

Παναγιώτης Κρανιδιώτης
February 10th, 2009


Ο Παναγιώτης Κρανιδιώτης είναι Σύμβουλος Πληροφορικής και Διαχειριστής Συστημάτων. Έχει συμμετάσχει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τόσο στον στενό Δημόσιο Τομέα όσο και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τομείς που τον απασχολούν είναι η διαχείριση συστημάτων σε περιβάλλον cloud, η ασφάλεια συστημάτων, η εφαρμογή και προώθηση του ελεύθερου λογισμικού τόσο στην δημόσια διοίκηση όσο και ως επιχειρηματικού μοντέλου, η εφαρμογή εφαρμογών πληροφορικής στην ναυτιλία και τέλος η μοντελοποίηση της πληροφορίας, κυρίως της νομικής πληροφορίας. Τα τελευταία χρόνια ζει στην Αθήνα.