Αρχική |Επικοινωνία |Blog & Aνακοινώσεις |Είσοδος Μελών

Έργο OSEPA (Open Source software usage by European Public Administration)
March 2nd, 2011


Το έργο OSEPA (Open Source software usage by European Public Administration) υπάγεται στην Κοινοτική Πρωτοβουλία Interreg IVC που έχει ως στόχο να προωθήσει τη διασυνοριακή, τη διακρατική και τη διαπεριφερειακή συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (EΤΠΑ).

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργηθεί μια συστηματική επικοινωνία, μεταξύ των ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών, αναλύοντας και ανταλλάζοντας εμπειρίες σε θέματα ελεύθερου ή/και ανοικτού λογισμικού (FOSS, Free and Open Source Software).Ως εκ τούτου έχει μεγάλη σπουδαιότητα να εξεταστεί κατά πόσο η εφαρμογή του θα ανακουφίσει υφιστάμενα εμπόδια, θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και θα ενισχύσει τις ευρωπαϊκές οικονομίες.

Το Έργο υλοποιείται από μια κοινοπραξία 12 εταίρων οι οποίοι είναι κυρίως ενώσεις δήμων και κοινοτήτων, πανεπιστήμια, δήμοι και κοινότητες. Τη συνολική ευθύνη για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων του Έργου την έχει ο συντονιστής του προγράμματος η ΚΕΔΚΕ. Οι υπόλοιποι 11 εταίροι είναι φορείς χωρών της ευρωπαϊκής ένωσης και συγκεκριμένα των Τσεχία, Ισπανία, Ολλανδία, Σουηδία, Ιταλία, Βέλγιο, Κύπρος, Λετονία, Ρουμανία, και Αγγλία.

Ετικέτες Άρθρου:, , ,

Χρησιμοποίησtε τη παρακάτω φόρμα γα να αφήσετε καποιο σχόλιο

*