Αρχική |Επικοινωνία |Blog & Aνακοινώσεις |Είσοδος Μελών

Στόχοι Συνεδρίου
November 30th, 2008


Στόχος του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση των θέσεων και της στρατηγικής της Αυτοδιοίκησης για τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε), η αξιολόγηση των εμπειριών της Τ.Α. από την εφαρμογή προγραμμάτων Κοινωνίας της Πληροφορίας και η δυνατότητα υλοποίησης προτάσεων νέων έργων και συνεργασιών.

Το Συνέδριο απευθύνεται στους αιρετούς, σε στελέχη και επιχειρήσεις της Τ.Α. που ασχολούνται με θέματα σχετικά με την Κοινωνία της Πληροφορίας, σε ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς και ειδικότερα της περιφέρειας, σε επιχειρήσεις πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.