Αρχική |Επικοινωνία |Blog & Aνακοινώσεις |Είσοδος Μελών

Πρόγραμμα και Θεματικές Ενότητες
November 30th, 2008


Πρόγραμμα Συνεδρίου

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Χαιρετισμός της επιτρόπου Viviane Reding

Χαιρετισμός του Πρύτανη του  Ε. Μ. Πολυτεχνείου,  Ανδρέα Ανδρεόπουλου


Θεματικές ενότητες

Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου είναι οι ακόλουθες:

Στρατηγική για την ισχυρή παρουσία της αυτοδιοίκησης στην ΚτΠ: σχεδιασμός και υλοποίηση

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες και πληροφοριακά συστήματα δήμων ( e – local government )

Δεξιότητες, περιεχόμενο και αξιοποίηση υποδομών: προγράμματα εκπαίδευσης σε ΤΠΕ των αιρετών, των δημοτικών υπαλλήλων και των πολιτών

Αξιοποίηση και ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών

Συνεργασίες ΟΤΑ με άλλους εταίρους – Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα στα έργα της Πληροφορικής

Δ’ ΚΠΣ, Διαρθρωτικά Ταμεία και ΚτΠ

Συνεργασίες ΟΤΑ με άλλους εταίρους – Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα στα έργα της Πληροφορικής