Αρχική |Επικοινωνία |Blog & Aνακοινώσεις |Είσοδος Μελών

Συμμετοχή Oμάδας σε Διεθνές Συνέδριο ΚΕΔΚΕ
November 27th, 2008


Διεθνές Συνέδριο με θέμα “Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Τοπική Ανάπτυξη” διοργάνωσαν τον Mάϊο του 2006 η ΚΕΔΚΕ σε συνεργασία με την ΤΕΔΚ Ν. Ηρακλείου, το Δήμο Ηρακλείου και με την επιστημονική υποστήριξη του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας) του ΕΜΠ και της ΠΕΤΑ Α.Ε.

ΣΤΟΧΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Στόχος του Συνεδρίου ήταν η παρουσίαση των θέσεων και της στρατηγικής της Αυτοδιοίκησης για τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε), η αξιολόγηση των εμπειριών της Τ.Α. από την εφαρμογή προγραμμάτων Κοινωνίας της Πληροφορίας και η δυνατότητα υλοποίησης προτάσεων νέων έργων και συνεργασιών.

Το Συνέδριο απευθυνόταν στους αιρετούς, σε στελέχη και επιχειρήσεις της Τ.Α. που ασχολούνται με θέματα σχετικά με την Κοινωνία της Πληροφορίας, σε ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς και ειδικότερα της περιφέρειας και σε επιχειρήσεις πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

Ετικέτες Άρθρου: