Πρόγραμμα 2009

Το Επιστημονικό και Μορφωτικό Ίδρυμα Κυκλάδων (ΕΜΙΚ) διοργάνωσε το καλοκαίρι του 2009, για εικοστό πέμπτο χρόνο, τα Σεμινάρια της Ερμούπολης από την Κυριακή 5 Ιουλίου έως την Κυριακή 12 Ιουλίου με την επιστημονική και οργανωτική συνεργασία του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Κατεβάστε το Πρόγραμμα  όλων των  Σεμιναρίων

Στο πλαίσιο των σεμιναρίων του 2009 η Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) διοργάνωσε σεμινάριο με τίτλο:

“Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Ανάπτυξη του Νησιωτικού Χώρου και των Απομακρυσμένων Περιοχών”

το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Βιομηχανικό Μουσείο της Ερμούπολης απο την Πέμπτη 9 Ιουλίου έως την Κυριακή 12 Ιουλίου.

Ακολoυθεί το αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου και οι εισηγήσεις:

Πέμπτη 9 Ιουλίου, απόγευμα (19:00 – 21:30)


ΕΝΟΤΗΤΑ 1:
«Η αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και των ΤΠΕ στα Νησιά και τις Απομακρυσμένες Περιοχές: Η αναπτυξιακή σκοπιά»

Συντονιστής: Βασίλης Παναγιωτόπουλος (ΙΝΕ/ΕΙΕ)

Εισηγητές:

Γιάννης Καλογήρου (ΕΜΠ): «Αναζητώντας μια στρατηγική ποιοτικής τοπικής ανάπτυξης στα Νησιά»

Αιμιλία Πρωτόγερου (ΕΜΠ), Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος (ΕΜΠ): «Οικοδόμηση Ικανοτήτων με στόχο τη Λειτουργική και Αναπτυξιακή Αξιοποίηση των ΤΠΕ στους Δήμους»

Δανάη Διακουλάκη (ΕΜΠ): “Eco-Innovation: Η έννοια, η πρόκληση και οι προοπτικές για το νησιωτικό χώρο.”

Παρασκευή 10 Ιουλίου, πρωί (10:00 – 13:30)


ΕΝΟΤΗΤΑ 2: «Αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και των ΤΠΕ  για την Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας στα Nησιά και τις Απομακρυσμένες Περιοχές»

Συντονίστρια: Δανάη Διακουλάκη (ΕΜΠ): “Development of Renewable Energy Sources (RES) in Islands: Technical, Economic and Social Considerations”

Εισηγητές:

Per Alex Sørensen (PlanEnergi):

“How to use renewable energy to raise islands welfare – examples from a.o. Bornholm (DK) and Sardinia (IT)”

Πάνος Κορογιαννάκης (ISLENET): “ISLENET – Best Practice Examples of Sustainable Development in European Islands”

Βρασίδας Ζάβρας (Τράπεζα Πειραιώς): “Project Financing in Renewable Energy Sources (RES): Risks and Opportunities”

Νικήτας Νικητάκος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου): “Green Islands – Ecologic Regional Development”

Γιώργος Κάραλης (ΕΜΠ): “Present Status and prospects of RES in Greek Islands”

Παρασκευή 10 Ιουλίου, απόγευμα (18:00 – 21:30)


ΕΝΟΤΗΤΑ 2 (συνέχεια): «Αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και των ΤΠΕ  για την Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας στα Nησιά και τις Απομακρυσμένες Περιοχές»

Συντονιστής: Γιάννης Γιανναράκης (ΔΟΛ): «Η τεχνογνωσία της ένδειας – Το Αρχιπέλαγος ως χώρος καινοτομικής υπέρβασης της διαρκούς έλλειψης πόρων και ανάπτυξης μεθόδων φειδούς»

Εισηγητές:

Νικήτας Νικητάκος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου): «Υδάτινοι Πόροι Νησιών – Πλωτή Οικολογική Αφαλάτωση με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»

Βίντεο: Η μονάδα αφαλάτωσης σε ημέρα κακοκαιρίας

Βασίλης Μάγκλαρης (ΕΜΠ): «Μοντέλο Αρχιτεκτονικής Υπηρεσιών ΤΠΕ (SOA – Service Oriented Architecture) για την Έξυπνη Διαχείριση Δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας»

Άγγελος Τσακανίκας (ΙΟΒΕ): «Αξιολόγηση Επενδύσεων σε Φωτοβολταϊκά Συστήματα στο πλαίσιο του νέου Μηχανισμού Στήριξης»

Σταύρος Χαμπάκης (H+S Technology Solutions): «Απομακρυσμένη παρακολούθηση κρίσιμων δομών (κτιρίων, μνημείων και μονάδων παραγωγής ενέργειας) με τη χρήση ΤΠΕ, βέλτιστες πρακτικές και προοπτικές για τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας στο Νησιωτικό χώρο»

Βίντεο σχετικά με την παραπάνω εισήγηση:

“Fiber bragg grating technology”

“Wind Turbine Crash”

“Plane landing on heavy wind, almost crashes”

Σάββατο  11 Ιουλίου, πρωί (10:00 – 13:30)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: «Ευρυζωνικά Δίκτυα»

Συντονιστής: Χρήστος Μπούρας (Πανεπιστήμιο Πατρων): “Fibre Investments for Greece’s Recovery”

Εισηγητές:

Bent Dalum (Πανεπιστήμιο του Aalborg): “Convergence between Wireless and Wired Telecom – is Wireless Taking over? What are the potential risks and opportunities for rural communities and Islands?”

Γιάννης Καλογήρου (ΕΜΠ), Θεόδωρος Καρούνος (ΕΜΠ), Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος (ΕΜΠ): “The Transition to Digital Cities/Communities: The role of Broadband”

Κώστας Τρούλος (ΕΜΠ): “Policy Implications of Municipal Involvement in Next Generation Access Networks”

Κωστής Μοχιανάκης (Δήμος Ηρακλείου – IkarosNet): “Broadband for the development of local societies”

Οδυσσέας Ράπτης (Δήμος Τρικκαίων): “The First Digital Community in Greece”

Δημήτρης Ξενικός (ΕΜΠ): “National regulatory framework – key technology decisions and the effect on the diffusion of broadband services on rural areas in Greece”

Σάββατο  11 Ιουλίου, απόγευμα (18:00 – 21:30)

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες πραγματικού χρόνου – Ψηφιακό Χάσμα στα Νησιά και τις Απομακρυσμένες Περιοχές»

Συντονιστής: Θεόδωρος Καρούνος (ΕΜΠ)

“LGAF: Συνοπτική Παρουσίαση”

“LGAF on-line services test”

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 4.1: Περιοχές Εφαρμογών

1) Tουρισμός

Εισηγητές:

Μαριάννα Σιγάλα (Πανεπιστήμιο Αιγαίου): «Ηλεκτρονικά  Συστήματα  Διαχείρισης και Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών: ο ρόλος τους στην βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη των νησιών»

Νίκος Κανέλλος (ΕΜΠ): «Νέες Τεχνολογίες και Τουριστικές Επιχειρήσεις: Στρατηγική και Προοπτικές»

Ιωάννης Σέρβος (Δήμος Νάξου): «Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα Προβολής Πολιτισμικής Κληρονομιάς της Νάξου»

2) ΟΤΑ

Εισηγητής:

Πέτρος Καβάσσαλης (Πανεπιστήμιο Αιγαίου):

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους δημότες και τις επιχειρήσεις: Μαθήματα από την εμπειρία του lgaf (local government application framework)»

3) Εκπαίδευση

Εισηγητής:

Ευάγγελος Σιώκας (ΕΜΠ): «Η αξιοποίηση του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία»

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 4.2: Ψηφιακό Χάσμα

Εισηγητές:

Πέτρος Στεφανέας (ΕΜΠ), Νατάσσα Κωνσταντέλου (Πανεπιστήμιο Αιγαίου): «Ψηφιακό χάσμα: η περίπτωση των νησιωτικών και παραμεθόριων περιοχών»

Γιάννης Φραγκιαδάκης (Πανεπιστήμιο Κρήτης): «Πανεπιστήμιο Ορέων” – Πρωτοβουλία για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των απομακρυσμένων περιοχών της Κρήτης»

Κυριακή 12 Ιουλίου, πρωί (10:00 – 12:30)

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Συνοπτική παρουσίαση των συμπερασμάτων κάθε ενότητας – Γενική Συζήτηση

Συντονιστές: Γιάννης Καλογήρου (ΕΜΠ), Θεόδωρος Καρούνος (ΕΜΠ), Βασίλης Παναγιωτόπουλος (ΙΝΕ/ΕΙΕ)

Εισηγητές: Οι Συντονιστές των Θεματικών Ενοτήτων

-.-

Παράλληλη δραστηριότητα: Πειραματικό Εργαστήρι:

Τα ασύρματα δίκτυα και οι web 2.0 εφαρμογές στην πράξη