Σεμινάρια Ερμούπολης 2009

Tα Συμπεράσματα του Σεμιναρίου

Κατεβάστε τη λίστα των συμμετεχόντων στο σεμινάριο

Δείτε το Πρόγραμμα και τις Εισηγήσεις του Σεμιναρίου

Το Επιστημονικό και Μορφωτικό Ίδρυμα Κυκλάδων (ΕΜΙΚ) διοργάνωσε το καλοκαίρι του 2009, για εικοστό πέμπτο χρόνο, τα Σεμινάρια της Ερμούπολης από την Κυριακή 5 Ιουλίου έως την Κυριακή 12 Ιουλίου με την επιστημονική και οργανωτική συνεργασία του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Στο πλαίσιο των σεμιναρίων της Ερμούπολης η Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του ΕΜΠ απο το 2006 διοργανώνει σεμινάριο για ευρύτερα θέματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Οικονομίας της Γνώσης.Το σεμινάριο του 2009 είχε τίτλο:“Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Ανάπτυξη του Νησιωτικού Χώρου και των Απομακρυσμένων Περιοχών” και πραγματοποιήθηκε στο Βιομηχανικό Μουσείο της Ερμούπολης απο την Πέμπτη 9 Ιουλίου έως την Κυριακή 12 Ιουλίου.

Το σεμινάριο περιελάμβανε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες εισηγήσεις που συνοδεύτηκαν από αρκετά εποικοδομητικές συζητήσεις. Στις εργασίες του σεμιναρίου συμμετείχαν ακαδημαϊκοί (ή επιστημονικό προσωπικό) από 5 ελληνικά Πανεπιστήμια (ΕΜΠ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης και Πανεπιστήμιο Πατρών), δύο ομιλητές από τη Δανία (Πανεπιστήμιο του Aalborg-Τμήμα Business Studies και εταιρεία PlanEnergi), άνθρωποι από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλους δημόσιους φορείς, 2 ερευνητικά ιδρύματα (ΙΝΕ/ΕΙΕ, ΙΟΒΕ), 4 Δήμους (Δήμος Ηρακλείου, Δήμος Νάξου, Δήμος Τρικκαίων, Δήμος Χανίων), επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ΑΠΕ και των ΤΠΕ, τον ΔΟΛ, μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και Κινήσεις Πολιτών (Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου, Ένωση χρηστών και φίλων Linux Ελλάδας) Ιδιαίτερα θετικό ήταν το γεγονός ότι στο φετινό σεμινάριο συμμετείχαν σε μεγαλύτερο βαθμό νέοι άνθρωποι αλλά και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Κατεβάστε τη λίστα των συμμετεχόντων στο σεμινάριο

Ακολουθεί το κείμενο των Συμπερασμάτων του Σεμιναρίου το οποίο μπορεί να αποτελέσει βάση για περαιτέρω διαβούλευση και πρωτοβουλίες.

Tα Συμπεράσματα του Σεμιναρίου