- INFOSTRAG - https://infostrag.gr -

Νίκος Κανέλλος

[1]Ο Νικόλαος Κανέλλος είναι διδάκτορας στη γνωστική περιοχή της Οικονομικής και Στρατηγικής Ανάλυσης της Καινοτομίας και των Σύγχρονων Τεχνολογιών.

Ο Νικόλαος Κανέλλος γεννήθηκε το 1983 στην Αθήνα και κατάγεται από την όμορφη Σκύρο. Είχε την τύχη να μεγαλώσει μέσα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον όπου κυριαρχούσε έντονα το αίσθημα δικαιοσύνης και σεβασμού, και η αγάπη για τη ζωή και τη γνώση.

Σπούδασε μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, λαμβάνοντας το πτυχίο του το Φεβρουάριο του 2006. Συνέχισε τις σπουδές του στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου το 2008 απέκτησε το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης της σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Ε.Μ.Φ.Ε.) με τίτλο: «Μαθηματική Προτυποποίηση στις Σύγχρονες Τεχνολογίες και την Οικονομία». Επιπλέον, είναι κάτοχος του διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο: «Εγκατάσταση και Συντήρηση Ευρυζωνικών και Ασύρματων Δικτύων».

Από το Μάρτιο του 2009 είναι υποψήφιος διδάκτορας στη γνωστική περιοχή της Οικονομικής και Στρατηγικής Ανάλυσης της Καινοτομίας και των Σύγχρονων Τεχνολογιών, με θέμα διδακτορικής διατριβής: «Καινοτομία και επιχειρηματικότητα που βασίζεται στη γνώση στους κλάδους υψηλών τεχνολογιών», υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Ε.Μ.Π. Γιάννη Καλογήρου. Είναι υπότροφος του ερευνητικού προγράμματος «Ηράκλειτος ΙΙ» και η έρευνα του αποτελεί τη μοναδική χρηματοδοτούμενη πρόταση στο Ε.Μ.Π. που αξιολογήθηκε με άριστα από διακεκριμένους Έλληνες επιστήμονες σε δύο φάσεις στη θεματική ενότητα: «Νομικές, Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες».

Παράλληλα με τα ερευνητικά του καθήκοντα εκτελεί επικουρικό διδακτικό έργο σε τέσσερα μαθήματα της Σχολής Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. κι έχει συμμετάσχει στην επίβλεψη επτά διπλωματικών εργασιών. Στο πλαίσιο της παρουσίας του στα προπτυχιακά μαθήματα της Σχολής Χημικών Μηχανικών έχει οργανώσει για τέσσερα συναπτά έτη φοιτητικές ομάδες, με σκοπό τη συμμετοχή τους στο μεγαλύτερο διεθνή διαγωνισμό επιχειρηματικής στρατηγικής “Global Management Challenge”. Μάλιστα, αρκετές από αυτές τις ομάδες έχουν καταφέρει να διακριθούν, φτάνοντας στην ημιτελική φάση των διαγωνισμών.

Κατέχει ερευνητική εμπειρία, εκπονώντας τη μεταπτυχιακή του εργασία στο Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) της σχολής Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου (Ιανουάριος Ιούνιος 2008). Πιο συγκεκριμένα, μελέτησε τα δικτυακά χαρακτηριστικά δύο θεματικών περιοχών του 5ου Προγράμματος Πλαίσιο, και ανέλυσε τους καινοτομικούς μηχανισμούς δράσης που αναπτύσσουν οι φορείς κατά την δραστηριοποίηση τους σε οργανωμένα δίκτυα καινοτομίας. Από τον Ιανουάριο του 2009 συμμετέχει στην ερευνητική ομάδα του επιδοτούμενου από την Ε.Ε. έργου “Advancing Entrepreneurship and Innovation for Economic Growth and Social Well-being in Europe” (AEGIS) του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο, το οποίο μελετά το φαινόμενο της επιχειρηματικότητας εντάσεως γνώσης και τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στη γνώση, την οικονομική μεγέθυνση και την κοινωνική ευημερία στην Ευρώπη. Ως αποτέλεσμα της ερευνητικής του εργασίας, έχει δημοσιεύσει μέχρι σήμερα έξι εργασίες σε πρακτικά ελληνικών και διεθνών συνεδρίων ενώ, στο πλαίσιο των ετήσιων διεθνών συναντήσεων του ΕΒΕΟ στα Σεμινάρια της Ερμούπολης, έχει παρουσιάσει τέσσερις επιστημονικές εργασίες.

Έχει εργαστεί σε μεγάλα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας αναλαμβάνοντας υπηρεσίες private banking και τραπεζικής μεγάλων επιχειρήσεων. Πιο ειδικά, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης του τμήματος Στατιστικής & Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, έχει εργαστεί για 4 μήνες στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, παρέχοντας επενδυτικές υπηρεσίες και τραπεζικές εργασίες σε ιδιώτες και επαγγελματίες.  Επίσης, έχει εργαστεί για 3 μήνες στο τμήμα τραπεζικής μεγάλων επιχειρήσεων (με τζίρο από 2,5 εκ. € έως 25 εκ. €) της EFG Eurobank (Business Centre), συμμετέχοντας στη διαδικασία ποσοτικής και ποιοτικής αξιολόγησης επιχειρήσεων για τη λήψη χρηματοδότησης. Από τις αρχές του 2011 μέχρι και σήμερα είναι ειδικός σύμβουλος της εταιρίας Mindset, η οποία διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων.

Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και από το 2008 κατέχει άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος. Είναι, επίσης, έκτακτο μέλος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα πεδία των Οικονομικών της Καινοτομίας, της Ανάλυσης Δικτύων Καινοτομίας, της Επιχειρηματικότητας Γνώσης, και των Μεθόδων Διαδραστικής Μάθησης στην Εκπαιδευτική Διαδικασία.